Tập huấn phổ biến kiến thức về thương hiệu biển
Tập huấn phổ biến kiến thức về thương hiệu biển Thứ 3, 23/07/2013 | 02:41:06 ổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về thương hiệu biển cho 150 học viên đến từ các Chi cục biển đảo trong cả nước tại Nam Định. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án "Quảng bá sản vật, sản phẩm biển thân thiện với môi...
Page : 2/2  12
Tiêu điểm
Ảnh đẹp
thời trang | Luận văn y học| Báo cáo tác động môi trường| xử lý nước thải| xử lý khí thải| xử lý rác thải| hóa chất công nghiệp| Hoá chất xử lý nước | Hoá chất cơ bản|xử lý rác thải, xứ lý rác thải nguy hại| công ty môi trường| xử lý nước thải|